Tam Châu

Ngày trước nhà tôi ở trong một khu phố người Hoa. Ngày thì nghe các loại máy tiện, máy dập chạy sầm sập, đêm đến thì tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi nhau chát chúa … chẳng bao giờ khu phố được yên tĩnh cả. Ở cạnh nhà tôi là xưởng tiện Vĩnh Phát, giàu […]