Những lá thư viết từ một hành tinh cô đơn

Ngày… tháng… năm Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi? Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn. Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. […]