Ghét game online

– Em ghét nhất là game online. – Ơ? Sao lại ghét hả bé? – Vì game online chả bao giờ có một kết cục. – Thế sao bé lại chơi Võ Lâm? – Hông biết nữa. – Bé có ghét Võ Lâm không? – Có. Ghét vô cùng. – Còn anh? – Dĩ nhiên […]