Du mục

Du mục     Tôi đưa em về với biển. Như một đứa bé thơ được trở về với mẹ, em ùa vào lòng biển. Tiếng cười em hay là tiếng sóng biển đang reo vui? Chậm rãi, tôi đốt mốt điếu thuốc. Từng sợi khói bảng lảng hòa tan vào không khí, thấm vào […]