Đoạt Phách _ Chương 3

 Chương 3   –         Bẩm cung chủ, có Yến công tử cầu kiến. –         Cho vào.   Lời vừa dứt đã thấy một bóng người nhanh như tia chớp phóng vào đại điện rồi ngang nhiên tĩnh tọa trên ghế. Lộng Ngọc thoáng cau mày.   –         Yến Ảnh, ngươi càng ngày càng không coi […]