Chiếc khăn trải bàn ca rô trắng xanh

  Có một người qua đời. Bà ngồi ngẩn người hơn mười phút, rồi chuyện gì đang làm dang dở thì cũng phải tiếp tục làm thôi. Nhà cửa cần phải dọn dẹp, quần áo trong máy giặt còn chưa phơi… Mà hình như cũng gần đến giờ cháu bà đi học về, phải chuẩn […]